Discography - Calum Martin

Celtology: 1984 Redburn
Title: The Megantic Outlaw
Cat No: RR047
1. Bàta an Ḍchais (Ship of Hope)
2. T́r a Phailteis (Land of Plenty)
3. An Turas Dhachaigh (The Journey Home)
4. A’ Cheilg (The Deception)
5. Teasairginn Dḥmhnaill (Donald’s Defence)
6. Uigneas (Solitude)
7. Am F̣garrach (The Outlaw)
8. Taingeil (Thankful)
9. Danns preas an t-siucair (The Sugerbush Jig)
10. Am Fosadh Cealgach (The False Truce)
11. An Ribeadh (The Trap)
12. Làithean Saorsa tighinn gu ceann (Freedom Days Ended)
13. A’ Bhinn Seachad (The Sentence Passed)
  album
   
[buy now]  

 

 

Jump to top

Buy

cdbuy cd